Patientinformation

Anhörigrapporterad data

Inloggning krävs för tillgång till detta diagram.

Info: Fördelning av svar på frågan ”Är du nöjd med den informationen du fick i samband med barnets rörinsättning” från 6-månadersenkäten Ackumulerad data från registrets start. Enhetsspecifikt diagram presenteras ej om antalet observationer understiger 10.