2016-11-24

Enklare uppföljning av rörbehandling

Nu kan du som registrerare se om det finns en pågående registrering för din patient även på en annan enhet än din egen. Innehållet i registreringen är dolt, men man kan öppna registreringen för att komplettera med ytterligare enkäter.

A-enkät kan nu alltså fyllas i på remitterande enhet, och B-enkät kan fyllas i av den opererande enheten som uppföljning av A-enkäten.
Tidigare har man inte kunnat se om det för en patient finns en A-enkät eller B-enkät registrerad på annan enhet. Då liksom nu måste det finnas en preoperativ enkät (A-enkät) registrerad i databasen för att man ska kunna registrera en operationsenkät (B-enkät). Detta för att säkerställa funktionella kompletta registreringar.

I samband med att den nya funktionen införs i Rörregistret görs också en förändring av regelverket för inmatning och hur enkäter kan registreras.
En rörsättning inklusive eventuella reoperationer (i de fall då rör inte fungerat eller ramlat ut) betraktas nu mer tydligt som en behandlingsinsats. Den ska därför registreras och följas upp som en enkätserie med en enkät A, en enkät B, en enkät C och en enkät D.

Detta är de inmatningsregler som gäller

Endast en A-enkät per personnummer kan registreras inom en period på sex månader.

Om det finns en A-enkät registrerad för en patient kan man alltså inte registrera en ny förrän sex månader efter operationsbeslutet för den första A-enkäten. Om det sker ytterligare en rörsättning inom denna period ska den inte registreras som en fristående operation med egen A-enkät. Den ska hanteras som en reoperation inom den första behandlingsinsatsen som redan påbörjats med en enkätserie.

Endast en B-enkät kan registreras per A-enkät.

En behandlingsinsats kan utgöras av endast en operation eller en operation plus reoperationer. Alltså registreras bara en B-enkät (operationsenkät) inom samma behandlingsinsats. Om en reoperation sker inom samma behandlingsinsats fångas det upp vid återbesöket som sker tre månader efter operation.

Endast en C-enkät kan registreras per B-enkät.

C-enkät (återbesöksenkät) som registrerats ska alltid kompletteras med det senaste hörseltestet som görs inom behandlingsinsatsen.

Varje enkätserie ska avslutas med en D-enkät som patienten besvarar.

Endast en D-enkät per B-enkät.

Observera!

för att registreringsflödet ska fungera är det viktigt att mata in alla enkäter i databasen så fort som möjligt i anslutning till vårdtillfället!