Onlinestatistik i realtid

Ackumulerade data från registrets start.

Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan

I Sverige får cirka 10 000 barn per år rör insatta i trumhinnan. Två huvudindikationer finns: sekretorisk mediaotit (SOM) och recidiverande akuta öroninflammationer (rAOM). Vid långdragen SOM med hörselnedsättning ger rörbehandling förbättrad hörsel. Vid rAOM minskas symptomen, framför allt smärta och feber vid otit. Det är fortfarande inte säkerställt om rörbehandling minskar antalet episoder med AOM. Data från Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan kan bidra till ökad evidens vid rörbehandling och gör det möjligt för vårdenheterna att analysera sin verksamhet. Behandlar man på rätt indikationer och uppnår man önskade resultat?
Läs mer.

Enklare uppföljning av rörbehandling

Nu kan du som registrerare se om det finns en pågående registrering för din patient även på en annan enhet än din egen. Innehållet i registreringen är dolt, men man kan öppna registreringen för att komplettera med ytterligare enkäter.

Läs mer.