Logo

Registret läggs ned

Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan läggs ned. Inmatning av nya patienter är möjlig fram till den 31 januari 2024 medan inmatning av postoperativa patientenkäter är möjlig fram till den 30 juni 2024. Därefter arkiveras registret.

Läs hela nyheten.

Onlinestatistik i realtid

  • Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan

    KVALITETSREGISTRET FÖR RÖR I TRUMHINNAN HAR EN NY STATISTIKVISNING

    Röroperationsregistrets nya statistikvisning baseras på en uppdaterad och förenklad version av registret som lanserades våren 2021. Resultat visas i realtid för ett urval viktiga parametrar i registret. Enheter och regioner kan enkelt se sina resultat och jämföra sig med andra.

    Läs hela nyheten.